Google

Blokgolven uit omvormers: gestoord


Een zogenaamde zuivere sinus omvormer produceert een wisselspanning die ‘eruit ziet’ als een wiskundige sinusgolf. Nou ja, eruit ziet, pas als je gaat meten over het stopcontact uit de omvormer met een meetapparaat genaamd oscilloscoop dan zie je ongeveer dit:

Zuivere sinus omvormer golfvorm

(bron: Mobilenergy.nl)

Goedkopere omvormers hebben mooie namen zoals gemodificeerde sinus (Eng: modified sine wave). Het betreft een categorie  omvormers die een wisselspanning produceert die er anders uitziet dan een zuivere sinus.

‘Vroeger’ maakten de eenvoudigste omvormers een blokgolf. Dit is een constante spanning die periodiek (50 keer per seconde, dus 50 Hz) van polariteit wisselt of omklapt. Een blokgolf kunnen we beschouwen als een optelling van een (zuivere) sinus plus een heleboel steeds kleiner wordende hogere frequentie sinussen (‘harmonischen’). Op cnx.org komen we de volgende figuur tegen:

Blokgolf en harmonischen

Blokgolf is opgebouwd uit harmonischen

Als u nu bijvoorbeeld uw laptop voeding op zo’n omvormer aansluit en u luistert goed, dan hoort u hem zoemen: de harmonischen komen als storing binnen en worden als warmte afgevoerd.

Moderne eenvoudigere omvormers produceren niet een harde blokgolf maar een wat meer aangepaste. Bijvoorbeeld een volgende vorm:

Gemodificeerde sinus vorm

Er is een extra stap op de ‘nullijn’ toegevoegd wat er voor zorgt dat er wat minder harmonischen worden meegegeven.

Soms komen we ook een zogenaamde trapezium omvormer tegen. Die doet zoiets:

Trapezium omvormer vorm

(bron: navexelektro.be)

Dit benadert met de schuine flanken de sinus nog iets beter.

Mocht u schrikken van de golfvorm van de eenvoudigere omvormers, behoorlijk veel apparatuur werkt toch met zo’n blokkige golfvorm. EN dat op zich is soms een echt mirakel 😉

, , , , , ,