Google

Eisen aan de bekabeling van een 12 naar 220 volt omvormer


Hoe lang mag de kabel tussen een 12 naar 220 volt omvormer en een accu eigenlijk zijn? Gouden regels:

  1. Plaats de omvormer zo dicht mogelijk bij de accu
  2. Gebruik liefst de bij de omvormer geleverde bekabeling. We mogen er immers van uitgaan dat de leverancier weet welke kabels bij het betreffende omvormer vermogen horen
  3. Verleng de 12 (of 24) volt bekabeling niet zonder meer, zie 2.
  4. Als u wilt verlengen, doe dit dan het liefst aan 220 volt zijde.

Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u uw omvormer niet dichtbij uw accu kunt zetten, omdat de ruimte bij de accu beperkt is. Of u moet de omvormer vaak aan- en uitzetten maar er zit geen afstandsbediening bij, dus u wilt hem onder handbereik hebben.

Er zijn ingewikkelde formules om de dikte van de kabel te berekenen, maar er is ook een heel eenvoudige benadering: per ampère stroom heeft u 1/3 (0,333) mm² (millimeter kwadraat) kabeldoorsnede nodig. Voorbeeldje: uw omvormer levert maximaal 1200 watt continu. Bij een 12 volt accu is de stroomsterkte dan 1200/12 = 100 ampère. U heeft een kabel nodig van 100 * 0,33 = 33 mm² diameter. Afgerond naar boven (niet naar onder) komen we uit op 35 mm² kwadraat kabel.

Bovenstaande vuistregel gaat op voor kabellengtes tot 3 meter. Langere kabels gewoon niet gebruiken tenzij u zeker weet wat u doet. Voor 24 volt accu’s kunt u uiteraard volstaan met een kleinere kabeldiameter omdat de stroomsterkte de helft is. In dat geval heeft u 1/6 mm² (0,166 mm²) kabel nodig per ampère stroom.

Kabels verlengen: gebruik deugdelijk materiaal, kroonsteentjes zijn uit den boze, ik heb het meegemaakt hoor. Isoleer goed en gebruik altijd zekeringen bij de accu om in geval van kortsluiting in kabels schade te voorkomen.

, , , ,