Google

Lampensnoer en omvormers


Om een 12 naar 220 volt omvormer aan te sluiten heeft u een (eigenlijk: 2, want plus en min) kabel nodig. Geen dun lampensnoer. Alhoewel, het kan wel, maar dan mag de omvormer net meer dan 150 watt vermogen leveren. Hoewel ik hier al eerder over schreef, doe ik het nog maar eens een keer.

De stroom in een accukabel is 20 hoger dan de stroom in een 220 volt kabel *)
*) uitgaande van een 12 naar 220 volt omvormer. Bij een 24 volt accu is de stroom 10 maal zo hoog
Hoe kan dat?
Een elektriciteitskabel transporteert energie. Om elektrische energie te transporteren heb je een spanning nodig, die een stroom door de kabel laat lopen. Hoe dunner de kabel des te groter de weerstand en hoe lastiger wordt het om de stroom te laten stromen. Vergelijk het met een waterleiding: door de waterdruk gaat er water stromen. Dit gaat makkelijker door een dikke dan een dunne buis.

Er bestaat een relatie tussen spanning en stroom. Om dezelfde hoeveelheid energie te transporteren geldt: hoe hoger de spanning des te lager de stroom. Hoe lager de spanning des te hoger de stroom. Elektrische energie wordt namelijk uitgedrukt door de volgende formule:

P = U * I waarbij P= vermogen, U=spanning, I=stroom

Een ideale omvormer zet zonder verlies de energie uit de accu door naar de eindverbruiker (lamp, TV etc.). Omdat de spanning aan accuzijde 220/12 = ongeveer 20 maal lager is, moet de stroom hier 20 maal hoger zijn dan aan 220 volt zijde.


Wat gebeurt er bij gebruik van een te dunne accukabel?

Een dunne accukabel heeft een hogere weerstand. Er gaat daardoor energie verloren in de kabel. Dit heeft een zogenaamde spanningsval tot gevolg: de spanning aan de accuklemmen is dan hoger dan de spanning aan de ingang van de omvormer. Hierdoor slaat de omvormer eerder af. Een ander gevolg is dat de kabel (te) warm wordt.
Pas ook goed op met het verbinden van accukabels: gebruik geen kroonsteentjes (ja ik heb het gezien) maar passende brugverbindingen!

Een ander punt is de lengte van de accukabel: maak deze zo kort mogelijk, plaats de omvormer vlakbij de accu. Richtlijn is maximaal 3 meter kabel tussen omvormer en accu. Verlenging aan 220 volt zijde is geen probleem vanwege de lagere stroomsterkte.

, , , ,